Privacy & cookies disclaimer

PRIVACY & COOKIE POLICY

De Privacy & Cookie Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website 82dress.com bezoekt.1. BEHEER

De website 82Dress staat onder beheer van Glam8 CV, Nederbosstraat 81 te 9810 Nazareth.

E-mail adress voor info: info@82dress.com

2. GEGEVENS VAN BEZOEKERS


2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan 82Dress worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b 82Dress zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
82Dress kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan 82Dress denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.3. COOKIES


3a 82Dress maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan 82Dress de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. VRAGEN


Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij 82Dress.

De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.5. DISCLAIMER

82Dress is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij 82Dress.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

82Dress kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:


1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan 82Dress denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan 82Dress zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan 82Dress verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. 82Dress kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door 82Dress voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

----------------------------------------------------------------------------------------------

82Dress en het 82Dress concept zijn een handelsmerk van Glam8, Nederbosstraat 81 te 9810 Nazareth.
Niets van onze site, noch concept mag worden gebruikt zonder onze toestemming.
Inschrijving KBO BE 0645.748.596